Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети в съответствие със Закона за независимия финансов одит и Международните одиторски стандарти на Дружествата от групата „УСБАЛО" ЕАД, включващо “УСБАЛ по Онкология“ ЕАД- Дружество майка и дъщерно дружество НОМЦ ЕООД за 2021г

Scroll to top