Разгледайте и изтеглете от тук :


Документи:

Вътрешни правила ЗОП.pdf
Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача.pdf

Scroll to top