Приемно - консултативни кабинети тел. 02-8076 + номера по-долу:

 1. Регистрация и прием на пациенти - в.275
 2. Хирургичен к-т - в.339
 3. І-ви гинекологичен к-т - в.287
 4. ІІ-ри гинекологичен к-т - в.315
 5. Урологичен к-т - в.363
 6. Дерматологичен к-т - в.389
 7. І-ви химиотерапевтичен к-т - в.212
 8. ІІ-ри химиотерапевтичен к-т - в.352
 9. Кабинет по лъчелечение - в.322, 241
 10. Кабинет по УНГ болести - в.286
 11. Кабинет по гръдна хирургия - в.345
 12. Кабинет по анестезия, преданестезиологична подготовка иборба с болката - в.345
 13. Мамологичен к-т - в.225
 14. Неврологичен к-т - в.317
 15. Алергологичен к-т - в.324
 16. Ендокринологичен к-т - в.233
 17. Гастроентерологичен к-т- в.360
 18. Профилактичен гинекологичен к-т - в.287
 19. Кабинет „Асептична превързочна и манипулационна” - в.327
 20. Кабинет „Септична превързочна и манипулационна” - в.327
 21. Кабинет за санитарна обработка с гардероб

Служители в Приемно - консултативни кабинети тел. 02-8076 + номера по-долу:

  И М Е Длъжност  (02) 8076-  сл.имейл
1. Михаил Иванов Шиндов Началник ПККР  (02) 8076-+229; 879564867 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. Теменужка Цолова Вутова Лекар, вътрешни болести 348 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. Красимир Драгойчев Цветков Лекар, кардиология и вътрешни болести 306 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4. Владимир Анастасов Делчев Лекар, нервни болести 317 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5. Константин Георгиев Гайтанджиев Лекар, клинична алергология 324 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6. Любомила Петрова Табакова Старша медицинска 289 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7. Иванка Георгиева Стефанска  Медицинска сестра 345 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8. Елизабет Велкова Цветкова-Такева Медицинска сестра 363 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9. Найме Басриева Мустафова Медицинска сестра 380 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10. Людмила Манолова Петрова Медицинска сестра 327 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11. Наталия Райчева Георгиева Медицинска сестра 327 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12. Веска Иванова Рошкева Медицинска сестра 225 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13. Соня Атанасова Захова Медицинска сестра 286 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14. Лиляна Стефанова Илиева Медицинска сестра 339 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15. Валентина Федоровна Димова Акушерка 287 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16. Петя Любомирова Димитрова Акушерка 228 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17. Евелина Йорданова Любенова Акушерка 315 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
18. Валентина Петрова Костова Медицинска сестра 332 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
19. Ленка Йорданова Атанасова Медицинска сестра 348 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
20. Анна Валериева Роглева Медицинска сестра 229 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
21. Майя Иванова Крумова Медицинска сестра 306 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
22. Искра Славева Стефанова  Оператор, въвеждане на данни 275 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
23. Мария Атанасова Нецова Оператор, въвеждане на данни 275 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
24. Соня Ангелова Ангелкова  Оператор, въвеждане на данни 275 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
25. Добринка Тодорова Михова Рецепционист, 299 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
26. Радка Петрова Йовева Работник, гардероб 259 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Национален Раков Регистър

Национален Раков Регистъррегистрация на новите случаи от злокачествени новообразувания в цялата страна.... научете повече

Main menu en-GB

Scroll to top