Актуални събития

  • XIII научна конференция по онкология в Гранд хотел Пловдив от 16-18 юни 2023

Оновни теми:

✩ Епидемиология на рака – организация, превенция и контрол
✩ Молекулярна онкология - лабораторно – диагностични аспекти, лечение
✩ Генетика
✩ Имуноонкология - лабораторно-диагностични аспекти, лечение
✩ Образна диагностика
✩ Нуклеарна медицина
✩ Хирургично лечение
✩ Лъчелечение
✩ Медикаментозно лечение, проследяване на ефекта, оценка на здравни технологии и фармакоикономика
✩ Грижи, качество на живот и медицинска експертиза в онкологията
✩ Организация на здравеопазването и онкологични заболавания – проблеми и предизвикателства
✩ Вария

За повече информация тук.


Минали събития


Каталог и връзка към организатори на събития


Препратки към български организатори и дружества

IX НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА ТЕМА: НОВОСТИ В ОНКОЛОГИЯТА - III ЧАСТ 

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top