Направление научно-изследователска и учебна дейност

  • Ръководител направление: Проф. Д-р Румен Балански

Отдел Научна информация и учебна дейност

  • Експерт обучение и квалификация: г-жа Елена Христова

Отдел Научно-изследователски лаборатории

  • Завеждащ научна лаборатория: Проф. Румен Балански

Заповед за атестиране на академичния състав: (*.pdf)

Доклад и протокол от атестирането: (*.pdf)

Атестационна карта: (*.pdf)


Заповед за вътрешен одит на докторантската програма за периода 2012 - 2016 година: (*.pdf)

Доклад и протокол от одита: (*.pdf)

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАУЧНИ КОЛЕГИУМИ ЗА 2018 ГОДИНА (.pdf)

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top