Конкурс за акадимичната длъжност «професор» за нуждите на Лаборатория по микробиология на СБАЛ по онкология-ЕАД (ДВ, бр. 41 от 31.05.2016 г.):  

  • Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
  • Професионално направление: 7.1 Медицина
  • Научна специалност "Онкология" с шифър 03.01.46

ДОЦ. Д-Р СТЕФАНА ДОНЕВА СЪБЧЕВА, ДМ

Научно жури:

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ

проф. д-р Красимир Георгиев Нейков, дм  - СБАЛО-ЕАД 

проф. д-р Панайот Фотев Куртев, дм  - СБАЛО-ЕАД 
проф. д-р Галина Борисова Чакалова  - СБАЛО-ЕАД 
 
ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ
проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дмн - НЦЗПБ-София 
проф. д-р Ива Стефанова Христова, дмн - НЦЗПБ-София 
проф. д-р Магдалена Иванова Лесева, дм - УМБАЛСМ „Пирогов”, София 
проф. д-р Антония Денчева Цоневска, дм - Сити клиник, Онкологичен ц-р 
 
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ
доц. д-р Лъчезар Цветков Джонгов, дм (вътрешен член) - СБАЛО-ЕАД
доц. д-р Петър Киров Петров, дм (външен член) - НЦЗПБ-София
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНОТО ЖУРИ
проф. д-р Панайот Фотев Куртев, дм

Рецензенти:

проф. д-р Красимир Георгиев Нейков, дм Рецензия
проф. д-р Ива Стефанова Христова, дмн Рецензия
проф. д-р Магдалена Иванова Лесева, дм
Рецензия

Становища:

проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дмн становище
проф. д-р Панайот Фотев Куртев, дм становище
проф. д-р Галина Борисова Чакалова, дм становище
проф. д-р Антония Денчева Цоневска, дм
становище

Списък на публикациите: тук

Резюмета и публикации: (свали zip файл)

Първо заседание на Научното жури – 27.09.2016 г. 

Технически секретар на Научното жури: г-жа Елена Филипова Христова– експерт обучение и развитие при СБАЛО-ЕАД.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top