доц. д-р Георги Тодоров Калайджиев, дм

Конкурс за акадимичната длъжност «професор» за нуждите на Клиника по Гръдна хирургия към Торакална клиника при СБАЛ по онкология-ЕАД, (ДВ, бр. 31 от 19.04.2016 г.):

  • Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
  • Професионално направление: 7.1 Медицина
  • Научна специалност: шифър 03.01.46

Научно жури:

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ

проф. д-р Иван Гаврилов Георгиев, дм  - СБАЛО-ЕАД 

проф. д-р Панайот Фотев Куртев, дм  - СБАЛО-ЕАД 
проф. д-р Страшимир Иванов Каранов, дм  - СБАЛО-ЕАД 
проф. д-р Здравка Гърдева Валерианова, дм - СБАЛО-ЕАД 
 
ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ
проф. д-р Деян Емилов Йорданов, дм – ВМА-София  
проф. д-р Ангел Петров Учиков, дмн - УМБАЛ „Св.Георги”, Пловдив
проф. д-р Росен Станчев Дребов, дм – УМБАЛСМ „Пирогов”, София 
 
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ
доц. д-р Лъчезар Цветков Джонгов, дм (вътрешен член) - СБАЛО-ЕАД
проф. д-р Боримир Николай Василев, дмн (външен член) -  ВМА-София
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНОТО ЖУРИ
проф. д-р Иван Гаврилов Георгиев, дм

Рецензенти:

проф. д-р Ангел Петров Учиков, дмн Рецензия
проф. д-р Деян Емилов Йорданов, дм Рецензия
проф. д-р Страшимир Иванов Каранов, дм
Рецензия

Становища:

проф. д-р Иван Гаврилов Георгиев, дм становище
проф. д-р Панайот Фотев Куртев, дм становище
проф. д-р Здравка Гърдева Валерианова, дм становище
проф. д-р Росен Станчев Дребов, дм
становище

 Резюмета и публикации: (свали zip файл)

 Първото заседание на Научното жури се състоя на 14.07.2016 г.

 Технически секретар: г-жа Елена Филипова Христова– експерт обучение и квалификация

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top