Научен съвет,  избран от Общо събрание в  УСБАЛО ЕАД на 24.02.2022 г.:

Председател: проф. д-р Веселина Методиева Първанова, дм

Секретар: проф. д-р Иглика Спасова Михайлова, дм

Членове:

проф. д-р Георги Тодоров Калайджиев, дм
проф. д-р Елена Николова Пиперкова, дмн
проф. д-р Здравка Гърдева Валерианова, дм
проф. д-р Иван Гаврилов Георгиев, дм
проф. д-р Красимир Георгиев Нейков, дм
проф. д-р Панайот Фотев Куртев, дм
проф. д-р Стефана Донева Събчева, дм
доц. д-р Ангел Димитров Милев, дм
доц. д-р Ирина Иванова Трифонова, дм
доц. д-р Кирил Георгиев Попов, дм
доц. д-р Лъчезар Цветков Джонгов, дм
доц. д-р Петя Георгиева Костова, дм
доц. д-р Цветанка Венциславова Дянкова, дм
проф. д-р Галина Петрова Куртева, дм
Проф. д-р Александър Петров Червеняков, дмн
Проф. д-р Никола Николов Владов, дмн
проф. д-р Радостина Ивайлова Александрова, дм
Проф. д-р Румен Милчев Балански, дмн
д-р Стефан Константинов Константинов
 

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top