Национален Раков Регистър

dotz valerianova 160

Проф. доктор Здравка Валерианова

 • Онкология

 • Социална хигиена и организация на здравеопазването,

 • Здравен мениджмънт,

 • тел. (02)  80 76 335, GSM: 0888 57 21 27, имейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Екип на Национален Раков Регистър

ekip rr
 
 1. Проф. Д-р Здравка Валерианова, дм, ръководител - тел.: 02 80 76 335, GSM: 0888 57 21 27, имейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 2. Тинка Кунева, специалист – тел.: 02 80 76 332, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 3. Йовка Петкова, специалист по обработка на инфорамцията - тел.: 02 80 76 281, имейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 4. Минка Йорданова, експерт системен софтуер за база данни - тел.: 02 80 76 332, имейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 5. Лиляна Узунова, специалист - тел.: 02 80 76 274, имейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 6. Теодора Грозева, специалист обработка на данни - тел.: 02 80 76 332, имейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 7. Доц. Д-р Надя Димитрова, дм, доцент, в продължителен неплатен отпуск - тел.: 02 80 76 332, имейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 8. Траян Йорданов, експерт системен софтуер за база данни - тел.: 02 80 76 274, имейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 КООРДИНАТИ

 • Ръкооводител регистър      (02) 80 76 335
 • За връзка с конкретен специалист вижте в нашия ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Националният раков регистър (НРР) е популационен и покрива територията на цялата страна. Още от своето създаване и понастоящем той е структура, първоначално в Научно-изследователски онкологичен институт, а сега в „УСБАЛ по онкология” ЕАД, гр. София.

Предмет на дейност: системно събиране, съхранение, организиране, анализ, интерпретация, публикуване и защита на данни за лицата със злокачествени новообразувания и карцином ин ситу в цялата страна.  ОЩЕ

ЗАБОЛЯЕМОСТ ОТ РАК В БЪЛГАРИЯ

CANCER INCIDENCE IN BULGARIA

УСБАЛО - Български национален раков регистър - годишници:

Вижте пълната информация тук

ОБОРУДВАНЕ И АПАРАТУРА

Списък на медицинската апаратура в Националният раков регистър (НРР) :

Сървър – 1 бр.

Компютърни конфигурация (вкл. преносими) – 10 бр.

Мултифункционално устройство и принтер – 2 бр.

 

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top