болница за активно лечение по онкология“ ЕАД

На основание Решение № 72/26.01.2017г. на Министерски съвет и Протокол № РД-16-56/13.03.2017г. на едноличния собственик на капитала на „СБАЛ по онкология“ ЕАД, гр. София се променя наименованието на лечебното заведение в „Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД.


Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top