Проф. Тодор Шипков бе награден с почетно отличие „Златна значка” за принос в развитието на лечебното заведение по повод 80-годишния му юбилей от изпълнителния директор на СБАЛ по Онкология - ЕАД д-р Валентин Ангелов. Събитието се състоя в аудиторията на болницата в присътвието на колеги и приятели.

Доайенът на българската клинична лаборатория проф. Тодор Шипков има  три признати специалности  - по вътрешни болести, клинична лаборатория и нефрология. 

 Бил е ръководител на  Клинична лаборатория в СБАЛ по Онкология – ЕАД  от 1990 г. до 2003 г.  Въвежда в  лабораторията  на СБАЛ по Онкология – ЕАД  рутинното изследване на туморни маркери и съвременна аналитична апаратура.

Бивш Републикански специалист по Клинична лаборатория.

Преподавал е на студенти медици и на лекари специализанти.
Участвал е в множество  национални и международни симпозиуми и конференции.
Автор и съавтор е в 12 монографии и 218 статии в български и чуждестранни списания.

 

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top