Събра изтъкнати български специалисти в областта. Форумът се проведе от 19 до 21 юни 2015 г. в Риу Правец Ризорт. През следващата седмица – очаквайте още коментари.
Конференцията премина под наслов „Комплексно поведение при тумори в малкия таз” - Новости от American Society of Clinical Oncology (ASCO)’ 15.
Форумът се проведе под егидата на Специализирана болница за активно лечение по онкология - ЕАД (СБАЛО-ЕАД), гр. София с председател на Организационния комитет – д-р Валентин Ангелов, изпълнителен директор на СБАЛО-ЕАД, зам.-председател проф. Панайот Куртев – ръководител на Клиника по коремна хирургия при СБАЛО-ЕАД и проф. Валентин Димитров – нaчалник отделение по колопроктология при СБАЛО-ЕАД. Председатели на Научния комитет са акад. Дамян Дамянов и проф. Злати Дудунков – изтъкнати лекари – хирурзи и онколози, едни от създателите на онкохирургията.
Във форума взеха участие над 250 водещи специалисти от страната в областта на хирургията, гинекологията, урологията, рентгенологията, лъчетерапията и онкологията, които заедно споделиха опит и постижения. Бяха представени и новости от проучвания и изследвания на Американската асоциация по клинична онкология /ASCO/.
По време на конференцията се изнесоха множество лекции, засягащи най-важните моменти от диагностиката и лечението, бяха представени и интересни клинични случаи.
V-та юбилейна научна конференция на СБАЛО-София
Вземайки предвид увеличаващата се заболеваемост при тези локализации, конференцията бе особено актуална, като подчерта по-ясното осъзнаване на необходимостта от интердисциплинарно сътрудничество за адекватно комплексно поведение при лечението. В онкологична перспектива, предварителното проучване е предпоставка за успеваемостта при адекватното лечение и грижа за пациентите.
Какво каза д-р Валентин Ангелов, изпълнителен директор на СБАЛО-София, при откриването на форума:
V-та юбилейна научна конференция на СБАЛО-София
Знаете, че онкологията е една мултидисциплинарна наука, темата на конференцията ни не е избрана случайно и тя се разглежда от широк кръг специалисти, които са се събрали на този форум. Научната ни конференция съвпадна и с 65-годишнината на нашата болница. Нашето лечебно заведение има богата история и различни периоди в своето развитие. Изграждането й започва още в далечната 1937 г., когато се създава първият Противораков център в Медицинския факултет. След това, през 1951 г. се създава Научно-изследователският онкологичен институт. През 1987 г. болницата е преместена в сградата, в която се намира и понастоящем, като постепенно във времето започват да се обособяват различните клинични звена. През 2000 г. Националният онкологичен център става Специализирана болница за активно лечение по онкология-София ЕАД. В момента в болницата работят около 500 души. Вече в продължение на 65 години болницата е лидер в диагностиката и лечението на злокачествените заболявания.
През последните години акцентираме върху превенцията и профилактиката на злокачествените заболявания, като само през тази година болницата се включи в две инициативи от подобен характер. Успяхме да изградим един сериозен екип от специалисти, много от които са били или са понастоящем национални консултанти, така че нашата болница действително е лидер в областта. С изграждането на новия лъчетерапевтичен комплекс и новото оборудване, което ще получим в края на годината, болницата ще има „ново лице”, така че да отговаря на всички изисквания за качествено лечение. По този начин ще отговорим и на изискването на новия екип на Министерството на здравеопазването да предоставяме комплексно лечение на пациентите.
Както е известно, нашата конференция се провежда непосредствено след форума на ASCO, така че колегите ни, които посетиха конгреса в САЩ са подготвили най-интересното оттам, за да го представят на аудиторията.
V-та юбилейна научна конференция на СБАЛО-София
 
Източник: zdravennavigator.bg

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top