Поради значителния медиен и обществен интерес към изненадващата смяна на д-р Валентин Ангелов като изпълнителен директор на „Специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД, извършено от бившия министър на здравеопазването с решение по Протокол № РД-16-249/23.07.2014 г., обявен на 05.08.2014 г., информираме, че с последващо решение по Протокол № РД-16-290/07.08.2014 г. действащият министър на здравеопазването д-р Мирослав Ненков отмени отстраняването му от длъжност.

Въпреки предприетите незабавни законосъобразни действия за спиране на вписването в Търговския регистър на г-н Любомир Стефанов като изпълнителен директор, съществуващи нормативни празноти дават възможност същото да бъде извършено, респ. за няколко дни в регистъра да фигурира лице, което и de jure, и de facto не притежава управителна и представителна власт по отношение на лечебното заведение. 

Относимата нормативна уредба, съдебната практика и правната теория са категорични, че дори при вписване на г-н Любомир Стефанов, единственият легитимен изпълнителен директор продължава да е д-р Валентин Ангелов. Това е така, защото вписването на промените в обстоятелствата по отношение на юридическите лица в Търговския регистър нямат конститутивно, а само оповестително действие. Единствено решението на компетентния според Търговския закон орган на „Специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД – министърът на здравеопазването има конститутивно действие по отношение на управителната и представителната власт на лицето, избрано от него за изпълнителен директор.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Протокол № РД-16-290/07.08.2014 г. с решения на министъра на здравеопазването. ( .pdf)

Изтегли: СЪОБЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА 'СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ" ЕАД

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top