SPECT-CT е последно поколение хибриден апарат, комлектован с всички записващи и обработващи софтуерни програми. Това дава възможност за провеждане на всички сцинтиграфски изследвания, дефинирани в протоколите на Националния стандарт по нуклеарна медицина. Те се използват за диагностициране и стадиране на онкологични заболявания , сърце, бял дроб и други.

 Уникално за страната е диагноза и стадиране на невроендокринни тумори с 111In-octreotid;  простатен карцином с 111In ProstaScint и комплексно изследване на сърце.

Изследванията се извършват по договор с НЗОК.

Повече информация на страницана на Клиника по Нуклеарна медицина.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top