НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ”

На 22 и 23 юни в хотел Принцес, гр. София, се проведе научна конференция на тема „Злокачествени заболявания на женските полови органи”. Форумът е втората годишна конференция на Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, на която присъстваха около 300 участници от цялата страна.

В научната програма бяха включени 45 презентации в пленарна зала, както и постерна сесия по следните теми:

  • Епидемиология
  • Скрининг, профилактика и HPV
  • Диагностика на онкогинекологичните заболявания
  • Оперативно лечение на онкогинекологичните заболявания
  • Лъчетерапия и химиотерапия при онкогинекологични заболявания
  • Качество на живот и рехабилитация

По време на конференцията бяха представени последните „Новости от American Society of Clinical Oncology (ASCO)” от доц. Галина Куртева - началник клиника по „Медицинска онкология” в СБАЛ по Онкология ЕАД.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top