Провеждането на Общото събрание на академичния състав на СБАЛО-ЕАД за избор на нов Научен съвет, насрочено за 22.03.2012 г. със Заповед №3-360/13.03.2012 г. на Изпълнителния директор на СБАЛО-ЕАД се отлага за 26.03.2012 г. (понед.) от 14.00 ч. и ще се проведе в Аулата.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top