Обявени са местата за конкурси за доценти по научната специалност „Онкология” със шифър 03.01.46, за нуждите на клиника по Онкодерматология, ТЕЛК и Онкогинекология. За повече информация вижте раздел "Обяви"

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top