"Новости в онкологията: диагностика и лечение на рецидивиращи и метастазирали тумори"

- тази тематична насоченост са избрали организаторите на Деветата научна конференция,

която ще бъде проведена в курортния комплекс "Слънчев бряг" от 24 до 26 май 2019 г.

Сред основните обсъждания ще бъдат обхванати множество теми от областта на онкологията: епидемиология на рака, молекулярна онкология, генетика, имуноонкология, образна диагностика, нуклеарна медицина, лъчелечение, медикаментозна терапия, грижи, качество на живот и медицинска експертиза в онкологията.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

Design Oncology 2023

Main menu en-GB

Scroll to top