Дванайста национална научна конференция по онкология ще бъде проведена от 10 до 12 юни 2022 г. в Пловдив.

Участие са заявили водещи специалисти от Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология в София, както и онколози от цялата страна.

Националните онкологични конференции са традиция и запазена марка на лечебното заведение, като основен носител на идеите и акцентите са екипите на УСБАЛО, компетентни в различните сфери на онкологичната наука и практика.

В научната програма са включени всички аспекти на онкологичната патология: епидемиология на рака, молекулярна онкология, генетика, имуноонкология, образна диогностика, нуклеарна медицина, хирургично лечение, медикаментозно и лъчелечение, вария, грижи и качество на живот, медицинска експертиза, проблеми и предизвикателства в организацията на здравеопазването при лечение на онкологичните заболявания...

Организационният комитет, председателстван от д-р Стефан Константинов - изпълнителен директор на УСБАЛО, е подготвил атрактивна и полезна програма, в която  научният диалог и неформалните срещи между колеги ще бъдат активно поощрявани след две години пандемични ограничения.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top