На основание Протокол No РД-16-138/08.07.2022 г. на едноличния собственик на капитала и Договор No РД-16-139/08.07.2022 г.
за възлагане управлението и контрола на еднолично акционерно дружество "Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология" - гр.София, подписан от проф. Асена Сербезова, дф - Министър на здравеопазването, и след вписване на 18.07.2022 г. в Търговския регистър на заявените за промяна обстоятелства, лечебното заведение има нов състав на Съвета на директорите:
1. Д-р Александър Йорданов Йорданов - Председател на Съвета на директорите
2. Виолета Владимирова - Заместник - председател на Съвета на директорите
3. Проф. Д-р Панайот Куртев, ДМ - Изпълнителен директор

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top