Доц. д-р Елена Димитрова Александрова, дмн

Конкурс за акадимичната длъжност „професор” за нуждите на „Отделение по мамология и реконструктивна хирургия” към „Торакална клиника” при СБАЛ по Онкология-ЕАД, гр. София, обявен в ДВ 10/06.02.2015г.

  • Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
  • Професионално направление: 7.1 Медицина
  • Научна специалност: шифър 03.01.46 „Онкология”

Научно жури 

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ

проф. д-р Галина Борисова Чакалова, дм (СБАЛО-ЕАД)  

 проф. д-р Екатерина Иванова Пейчева, дмн (СБАЛО-ЕАД)
проф. д-р Страшимир Иванов Каранов, дм (СБАЛО-ЕАД)
доц д-р Георги Тодоров Калайджиев, дм (СБАЛО-ЕАД)
 

ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ

проф. д-р Данаил Борисов Петров, дмн  (СБАЛББ "Света София")   
проф. д-р Злате Стоянов Дудунков, дмн  (НОМЦ, София)
 проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, дмн (Токуда болница, София)
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНОТО ЖУРИ

проф. д-р Галина Борисова Чакалова, дм

Рецензенти:

проф. д-р Радослав Ненков Гайдарски, дмн 

Рецензия

проф. д-р Страшимир Иванов Каранов, дм 

Рецензия
проф. д-р Галина Борисова Чакалова, дм Рецензия

 

Становища:

проф. д-р Данаил Борисов Петров, дмн  (СБАЛББ "Света София")
Становище
проф. д-р Злате Стоянов Дудунков, дмн  (НОМЦ, София) Становище
 доц д-р Георги Тодоров Калайджиев, дм (СБАЛО-ЕАД) Становище
 проф. д-р Екатерина Иванова Пейчева, дмн (СБАЛО-ЕАД)  Становище

 

Резюмета

(файловете са в .zip формат, поради което трябва да разполагате с програмата Winrar за да ги отворите):

Технически секретар на Научното жури: г-жа Елена Христова– експерт обучение и развитие при СБАЛО-ЕАД.

Първо заседание на Научното жури – 15.05.2015 г.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top