д-р Иглика Спасова Михайлова, дм

Конкурс за заемане на академичната длъж­ност доцент  в

  • област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“
  • професионално направление 7.1. „Медицина“
  • научната специалност „Онкология“ (шифър 03.01.46)

обявен в ДВ бр.89/28.10.2014г., за нуждите на Клиника по лъчелечение на СБАЛ по онкология-ЕАД – д-р Иглика Спасова Михайлова, дм

Научно жури 

Постоянни членове:

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ

 

проф. д-р Веселина Методиева Първанова, дм (СБАЛО-ЕАД)
 проф. д-р Панайот Фотев Куртев, дм (СБАЛО-ЕАД)

проф. д-р Галина Петрова Куртева, дм (СБАЛО-ЕАД)

 
ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ
 проф. д-р Мариана Петрова Янева дмн (УМБАЛ ”Св. Георги”, Пловдив)
проф. д-р Татяна Димитрова Хаджиева, дмн (УМБАЛ ”Ц. Йоанна, София”)
 проф. д-р Лена Петкова Маринова-Брайнова,дм (СБАЛОЗ”М.Марков”,Варна)
 проф. д-р Лилия Бориславова Гочева, дмн (УМБАЛ ”Ц. Йоанна, София”)
 
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ
 доц. д-р Антония Денчева Цоневска-Балчева, дм (СБАЛО-ЕАД)
доц. д-р Соня Борисова Сергиева, дм (СБАЛОЗ-София-град)
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНОТО ЖУРИ
проф. д-р Веселина Методиева Първанова, дм (СБАЛО-ЕАД)

Рецензенти:

проф. д-р Мариана Петрова Янева, дмн (УМБАЛ ”Св. Георги”, Пловдив) Рецензия
проф. д-р Татяна Димитрова Хаджиева, дмн (УМБАЛ ”Ц. Йоанна, София”) Рецензия

Становища:

проф. д-р Веселина Методиева Първанова, дм (СБАЛО-ЕАД) становище
проф. д-р Панайот Фотев Куртев, дм (СБАЛО-ЕАД) становище

проф. д-р Галина Петрова Куртева, дм (СБАЛО-ЕАД)

становище
проф. д-р Лена Петкова Маринова-Брайнова,дм (СБАЛОЗ”М.Марков”,Варна) становище
проф. Лилия Гочева, дмн становище

Резюмета - свали файла в *rar формат

Първото заседание на Научното жури се състоя на 12.02.2015 г.

Дата на избор за "доцент" - заседание на Научния съвет на СБАЛО-ЕАД на 21.04.2015 г.

Технически секретар на Научното жури: г-жа Елена Христова– експерт обучение и развитие при СБАЛО-ЕАД

  1. проф. д-р Страшимир Иванов Каранов, дм

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top