Доц. Георги Леонидов Кобаков

Конкурс за „професор” за нуждите на Отделение по онкохирургия на СБАЛОЗ "Д-р М.Марков"ЕООД, гр. Варна, обявен в ДВ 62 от 29.07.2014 г:

  • Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт     
  • Професионално направление: 7.1 Медицина
  • Научна специалност: шифър 03.01.46 „Онкология”     

Научно жури:

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ

проф. д-р Валентин Димитров Димитров, дмн – СБАЛ по онкология – ЕАД  

проф. д-р р Панайот Фотев Куртев, дм – СБАЛ по онкология – ЕАД  
доц. д-р Лъчезар Цветков Джонгов, д.м. – СБАЛ по онкология – ЕАД 
 
ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ
проф. д-р Евгени Илиев Белоконски, д.м. – ВМА София 
проф. д-р Никола Николов Владов,дмн – ВМА София
проф. д-р Темелко Добролюбов Темелков, дмн – СХБАЛ „Проф. Темелков” гр. Варна 
проф. д-р Енчо Калчев, дмн – МБАЛ Балчик 
 
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ
доц. д-р Борис Корновски, дм – МБАЛ „Св. Анна” гр. Варна

проф. д-р Румен Мирчев Балански, дмн – „СБАЛО” ЕАД

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНОТО ЖУРИ
проф. д-р Валентин Димитров Димитров, дмн

Рецензенти:

проф. д-р Валентин Димитров Димитров, дмн Рецензия
проф. д-р р Панайот Фотев Куртев, дм – СБАЛ по онкология – ЕАД 
Рецензия
проф. д-р Темелко Добролюбов Темелков, дмн – СХБАЛ „Проф. Темелков” гр. Варна Рецензия

Становища:

доц. д-р Лъчезар Цветков Джонгов, д.м. - СБАЛО-ЕАД становище
 Проф. д-р Евгени Илиев Белоконски, д.м. – ВМА София
становище
Проф. д-р Никола Николов Владов,дмн – ВМА София становище
Проф. д-р Енчо Калчев, дмн – МБАЛ Балчик
становище

Резюмета – (свали файла в *.rar формат)

Първото заседание на Научното жури се състоя на 16.10.2014 г. 

Дата на избор за професор: заседание на научния съвет на 16.12.2014г.

Технически секретар на Научното жури: г-жа Ваня Василева, юрист при СБАЛО-ЕАД.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top