доц. д-р Красимир Георгиев Нейков, дм

Конкурс за „професор” за нуждите на Клиника по урология на "СБАЛ по онкология" - ЕАД, гр. София, обявен в ДВ 28 от 28.03.2014 г

  • Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт     
  • Професионално направление: 7.1 Медицина
  • Научна специалност: шифър 03.01.46 „Онкология”     

Научно жури:

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ

проф. д-р Валентин Димитров Димитров, дмн – СБАЛ по онкология – ЕАД  

проф. д-р р Панайот Фотев Куртев, дм – СБАЛ по онкология – ЕАД  
 проф. д-р Галина Борисова Чакалова, дм – СБАЛ по онкология – ЕАД 
 
ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ
проф. д-р Петър Колев Панчев, дмн – МУ - София 
проф. д-р Петър Любенов Симеонов, дмн – МУ - София 
проф. д-р Славчо Иванов Кънчев, дмн – УМБАЛСМ «Пирогов»  
проф. д-р Иван Янков Дечев, дмн – УМБАЛ «Св. Георги» гр. Пловдив 
 
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ
проф. д-р Екатерина Иванова Пейчева, дмн – СБАЛ по онкология – ЕАД

доц. д-р Валери Стоицев Марияновски, дм – УМБАЛСМ «Пирогов»

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНОТО ЖУРИ
Проф. д-р Валентин Димитров Димитров, дмн

Рецензенти:

проф. д-р Валентин Димитров Димитров, дмн Рецензия
проф. д-р Иван Янков Дечев, дмн Рецензия
проф. д-р Петър Любенов Симеонов, дмн
Рецензия

Становища:

проф. д-р Панайот Фотев Куртев, дм становище
проф. д-р Галина Борисова Чакалова, дм
становище
проф. д-р Петър Колев Панчев, дмн становище
проф. д-р Славчо Иванов Кънчев, дмн
становище

Резюмета – (свали файла в *.pdf формат)

Първото заседание на Научното жури се състоя на 04.07.2014 г.          

Технически секретар на Научното жури: г-жа Руска Манолова - Специалист обучение, квалификация и научна информация при СБАЛО-ЕАД

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top