Доц. д-р Лена Петкова Маринова- Брайнова, дмн

Конкурс за „професор” за нуждите на отделение по Лъчелечение на СБАЛОЗ  Д-р М. Марков ,гр. Варна, обявен в ДВ 28 от 28.03.2014 г: 

  • Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
  • Професионално направление: 7.1 Медицина
  • Научна специалност: шифър 03.01.46 „Онкология”

Научно жури:

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ

проф. д-р Веселина Методиева Първанова, дм  - СБАЛО-ЕАД 

проф. д-р Димитър Борисов Цингилев, дмн   - СБАЛО-ЕАД 
проф. д-р Галина Петрова Куртева, дм  - СБАЛО-ЕАД 
 
ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ
проф. д-р Марианна Петрова Янева, дмн – МУ-Пловдив 
проф. д-р Ирена Димитрова Костадинова, дмн - МУ-София
проф. д-р Асен Петков Дудов, дм – УМБАЛ " Царица Йоанна- ИСУЛ" 
проф. д-р Искра Русева Христозова, дмн – СБАЛДОХЗ– София 
 
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ
доц.. д-р Антония Денчева Цоневска, дм - СБАЛО-ЕАД
доц. д-р Георги Леонидов Кобаков, дм -  СБАЛОЗ  Д-р М. Марков ,гр. Варна
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНОТО ЖУРИ
Проф. д-р Димитър Борисов Цингилев, дмн

Рецензенти:

проф. д-р Веселина Методиева Първанова, дм Рецензия
проф. д-р Марианна Петрова Янева, дмн Рецензия
проф. д-р Искра Русева Христозова, дмн
Рецензия

Становища:

проф. д-р Димитър Борисов Цингилев, дмн становище
проф. д-р Галина Петрова Куртева, дм становище
проф. д-р Асен Петков Дудов, дм становище
проф. д-р Ирена Димитрова Костадинова, дмн
становище

 Резюмета:(свали *.pdf файл)

 Първото заседание на Научното жури се състоя на 04.07.2014 г.

 Дата на избор за професор: заседание на научния съвет на 30.09.2014г.

 Технически секретар на Научното жури: г-жа Руска Манолова– Специалист обучение, квалификация и научна информация при СБАЛО-ЕАД

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top