Конкурс за „Доцент” по научната специалност „Онкология” с шифър 03.01.46

  • за нуждите на Отделение „ УНГ” към СБАЛО-ЕАД
  • обявен в Държавен вестник бр.72 от 16.08.2013 г. и в сайта на СБАЛО-ЕАД 
  • Ообласт на висше образование, 7. „Здравеопазване и спорт”
  •  Професионално направление 7.1. ”Медицина” 

Научно жури 

Председател:  проф. д-р Галина Борисова Чакалова, дм 

Вътрешни членове:

проф. д-р Екатерина Иванова Пейчева, дмн (СБАЛО-ЕАД)
становище
проф. д-р Галина Борисова Чакалова, дм (СБАЛО-ЕАД) становище
проф. д-р Димитър Борисов Цингилев, дмн (СБАЛО-ЕАД) становище
проф. д-р Веселина Методиева Първанова, дм (СБАЛО-ЕАД) становище

Външни членове

проф. д-р Иван Тодоров Ценев, дмн (УМБАЛ ”Царица Йоанна”, София)
рецензия
проф. д-р Иван Йорданов Чалъков, дм (УМБАЛ ”Царица Йоанна”, София ) становище
проф. д-р Румен Йорданов Бенчев, дмн (МБАЛ „Св. Панталеймон”, София) реценция

Резервни членове

доц. д-р Николай Петров Петков, дм (пенсионер)
доц. д-р Стефана Донева Събчева, дм (СБАЛО-ЕАД)

 Виж всички резюмета:(свали *.pdf файл)

Технически секретар на Научното жури:

Елена Христова– експерт обучение и развитие при СБАЛО-ЕАД 

Първо заседание на Научното жури –28.11.2013 г.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top