Провеждане на процедура по защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор на медицинските науки” на доц.  д-р  Елена  Димитрова Александрова, д.м.н.  от Торакална клиника

  • научната специалност „Онкология”с шифър 03.01.46
  • тема: „Обща преживяемост и локални рецидиви при болни с ранен рак на млечната жлеза”

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА 15.01.2014  г. от 14.00 часа в Аулата на СБАЛО-ЕАД

Научно жури

Вътрешни:

 
проф. д-р Страшимир Каранов, д.м.н. -  СБАЛО- ЕАД рецензия
проф. д-р Злате Дудунков, д.м.н. -  СБАЛО- ЕАД становище
Външни:  
проф. д-р Радослав Гайдарски, д.м.н. - „Токуда Болница” рецензия
проф. д-р Татяна Хаджиева, д.м.н. -  УМБАЛ "Ц. Йоанна”    рецензия
проф. д-р Данаил Петров, д.м.н. - УМБАЛ „Св. София” становище
проф. д-р Тома Пожарлиев, д.м.н. - „Болница Доверие” становище
проф. д-р Виктор Златков, д.м.н. -  СБАЛАГ „Майчин дом” становище
   
Резервни членове:  
доц. д-р Константа Тимчева, д.м.н.        СБАЛО-ЕАД  
доц. д-р Роман Романски, д.м.н.        УМБАЛ „Алексанровска”  
   
Председател на научното жури: проф. д-р Страшимир Каранов, д.м.н.  
   
Автореферат: изтегли  

Технически секретар на Научното жури:

г-жа Елена Христова-експерт обучение и развитие при СБАЛО-ЕАД. 

Първо заседание на Научното жури на 17.10.2013 г.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top