Провеждане на процедура по защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” на д-р  Маргарита Стоянова Таушанова от Клиника по химиотерапия при СБАЛО-ЕАД

  • научната специалност „Онкология”с шифър 03.01.46
  • тема: „Тройно негативен карцином на млечната жлеза – биологични характеристики, диагностика и възможности за лечение”

Публична защита:

  • на 19.12.2013 от 14.00 ч. в Аулата на СБАЛО-ЕАД

Научно жури

Вътрешни:

 
проф. д-р Константа Велинова Тимчева, дм - СБАЛО- ЕАД становище
проф. д-р Веселина Методиева Първанова, дм -  СБАЛО- ЕАД рецензия
Външни:  
проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм - МУ, Пловдив рецензия
доц. д-р Соня Борисова Сергиева, дм - СБАЛОЗ-ЕААД становище
доц. д-р  Антонина Тодорова Гегова , дм - Болница „Лозенец” становище
   
Резервни членове:  
проф. д-р Галина Петрова Куртева, дмн  - СБАЛО-ЕАД  
проф. д-р Николай Димитров Хаджиолов, дмн - МБАЛ „СофияМед”  
   
Списък на публикациите: изтегли в pdf фармат  
Автореферат: изтегли в pdf формат  

Технически секретар на Научното жури:

г-жа Елена Христова-експерт обучение и развитие при СБАЛО-ЕАД. 

Първо заседание на Научното жури на 31.10.2013 г.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top