д-р Лъчезар Цветков Джонгов дм

Конкурс за „доцент” за нуждите на СБАЛ по Онкология-ЕАД, гр. София, обявен в /ДВ 59 от 05.07.2013 г/

  • Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
  • Професионално направление: 7.1 Медицина
  • Научна специалност: шифър 03.01.46 „Онкология”
  • За нуждите на на Клиника по обща и коремна хирургия, СБАЛ по Онкология-ЕАД, гр. София

Научно жури 

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ

проф. д-р Злате Стоянов Дудунков, дмн - СБАЛО-ЕАД

проф. д-р Валентин Димитров Димитров, дмн - СБАЛО-ЕАД  
проф. д-р Панайот Фотев Куртев, дм - СБАЛО-ЕАД  
проф. д-р Галина Борисова Чакалова, дм  - СБАЛО-ЕАД 
 
ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ
акад. д-р Дамян Николов Дамянов, дмн - УМБАЛ ”Царица Йоанна”, София
проф. д-р Виолета Димитрова Маринова, дмн -  УМБАЛ ”Александровска”
доц. д-р Генчо Минчев Кондарев, дм -  МВР-болница, София 
 
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ
доц. д-р Красимир Станков Киров, дм - СБАЛО-ЕАД
доц. д-р Христо Георгиев Цеков, дм - УМБАЛСМ “Пирогов”, София
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНОТО ЖУРИ
проф. д-р Панайот Фотев Куртев, дм

Рецензенти:

акад. д-р Дамян Николов Дамянов, дмн  Рецензия
проф. д-р Злате Стоянов Дудунков, дмн Рецензия

Становища:

проф. д-р Панайот Фотев Куртев, дм становище
проф. д-р Галина Борисова Чакалова, дм становище
проф. д-р Виолета Димитрова Маринова, дмн становище
проф. д-р Валентин Димитров Димитров, дмн становище
доц. д-р Генчо Минчев Кондарев, дм
становище

Резюмета - свали файла

Първото заседание на Научното жури се състоя на 24.09.2013 г.

Технически секретар на Научното жури: г-жа Елена Христова– експерт обучение и развитие при СБАЛО-ЕАД

  1. проф. д-р Страшимир Иванов Каранов, дм

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top