Доц. д-р Константа Велинова Тимчева, дм

Конкурс за „професор” за нуждите на СБАЛ по Онкология-ЕАД, гр. София, обявен в ДВ 36 от 16.04.2013 г

  • Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
  • Професионално направление: 7.1 Медицина
  • Научна специалност: шифър 03.01.46 „Онкология”

Научно жури 

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ

проф. д-р Румен Мирчев Балански, дмн  - СБАЛО-ЕАД

проф. д-р Екатерина Иванова Пейчева, дмн   - СБАЛО-ЕАД  
доц. д-р Манаси Добринов Николов, дм  - СБАЛО-ЕАД  
 
ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ
проф. д-р Григор Ангелов Горчев, дмн – МУ-Плевен 
проф. д-р Драган Борисов Бобев, дмн - СБАЛДОХЗ,София
доц. д-р Юлиан Иванов Райнов, дм – ВМА-София София 
доц. д-р Мария Стоянова Попова, дм – V-та МБАЛ – София, ЕАД 
 
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ
проф. д-р Страшимир Иванов Каранов, дм - СБАЛО-ЕАД
доц. д-р Иванка Станчева Димова, дм -  пенсионер 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНОТО ЖУРИ
Проф. д-р Румен Мирчев Балански, дмн

Рецензенти:

проф. д-р Екатерина Иванова Пейчева, дмн Рецензия
проф. д-р Григор Ангелов Горчев, дмн Рецензия
доц. д-р Юлиан Иванов Райнов, дм
Рецензия

 

Становища:

проф. д-р Румен Мирчев Балански, дмн становище
проф. д-р Драган Борисов Бобев, дмн становище
доц. д-р Манаси Добринов Николов, дм становище
доц. д-р Мария Стоянова Попова, дм
становище

 

Резюмета - свали файла в *pdf формат

Първото заседание на Научното жури се състоя на 05.07.2013 г.

Технически секретар на Научното жури: г-жа Елена Христова– експерт обучение и развитие при СБАЛО-ЕАД

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top