Доц. д-р Галина Петрова Куртева, дм

Конкурс за „професор” за нуждите на СБАЛ по Онкология-ЕАД, гр. София, обявен в ДВ 36 16.04.2013г.

  • Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
  • Професионално направление: 7.1 Медицина
  • Научна специалност: шифър 03.01.46 „Онкология”

Научно жури 

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ

проф. д-р Румен Мирчев Балански, дмн (СБАЛО-ЕАД) 

проф. д-р Тодор Кънчев Шипков, дмн (СБАЛО-ЕАД) 
проф. д-р Злате Стоянов Дудунков, дмн  (СБАЛО-ЕАД)
 

ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ

проф. д-р Добрин Аврамов Свинаров, дмн  (МУ-София)   
проф. д-р Милчо Станев Минчев, дм  (СБАЛХЗ-ЕАД, София)
проф. д-р Иван Николов Черноземски, дмн – пенсионер 
доц. д-р Асен Петков Дудов, дм – УМБАЛ “Царица Йоанна” София 
 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ

доц. д-р Манаси Добринов Николов, дм (СБАЛО-ЕАД)
доц д-р Жасмина Михайлова Миланова, дм   (ВМА-София)
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНОТО ЖУРИ

Проф. д-р Румен Мирчев Балански, дмн

Рецензенти:

проф. д-р Добрин Аврамов Свинаров, дмн Рецензия
проф. д-р Милчо Станев Минчев, дмн Рецензия
доц. д-р Асен  Петков Дудов, дм
Рецензия
проф. д-р Тодор Кънчев Шипков Рецензия

 

Становища:

проф. д-р Иван Николов Черноземски, дмн – пенсионер Становище
проф. д-р Злате Стоянов Дудунков, дмн  (СБАЛО-ЕАД) Становище
проф. д-р Румен Мирчев Балански, дмн (СБАЛО-ЕАД)
Становище

 

Резюмета

(файловете са в *rar формат, поради което трябва да разполагате с програмата Winrar за да ги отворите):

Технически секретар на Научното жури: г-жа Елена Христова– експерт обучение и развитие при СБАЛО-ЕАД.

Първо заседание на Научното жури – 02.07.2013 г.

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top