Доц. д-р Веселина Методиева Първанова, дм

Конкурс за „професор” за нуждите на СБАЛ по Онкология-ЕАД, гр. София, обявен в ДВ 36 от 16.04.2013 г

  • Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
  • Професионално направление: 7.1 Медицина
  • Научна специалност: шифър 03.01.46 „Онкология”

Научно жури 

Постоянни членове:

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ

проф д-р Димитър Борисов Цингилев, дмн - СБАЛО-ЕАД

доц. д-р Антония Денчева Цоневска, дм  - СБАЛО-ЕАД  
 
ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ
проф д-р Татяна Димитрова Хаджиева, дмн – УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” 
проф д-р Ирена Димитрова Костадинова, дмн – УМБАЛ „Александровска”
проф д-р Марианна Петрова Янева, дмн- МУ-Пловдив 
доц. д-р Лена Петкова Маринова, дм – СБАЛОЗ-Варна 
доц. д-р Румен Илиев Габровски, дм – КОЦ-Шумен 
 
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ
доц. д-р Галина Петрова Куртева, дм - СБАЛО-ЕАД
доц. д-р Марина Борисова Гарчева, дм – УМБАЛ „Александровска”, гр. София
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНОТО ЖУРИ
Проф. д-р Димитър Борисов Цингилев, дмн

Рецензенти:

проф. д-р Димитър Борисов Цингилев, дмн Рецензия
проф. д-р Марианна Петрова Янева, дмн Рецензия
проф. д-р Татяна Димитрова Хаджиева, дмн
Рецензия

 

Становища:

доц. д-р Румен Илиев Габровски, дм становище
проф д-р Ирена Димитрова Костадинова, дмн становище
доц. д-р Лена Петкова Маринова, дм
становище
доц. д-р Антония Денчева Цоневска, дм становище

 

Резюмета - свали файла в *pdf формат

Първото заседание на Научното жури се състоя на 05.07.2013 г.

Технически секретар на Научното жури: г-жа Елена Христова– експерт обучение и развитие при СБАЛО-ЕАД

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top