Конкурс за „професор” за нуждите на СБАЛ по Онкология-ЕАД, гр. София, обявен в ДВ №36 от 16.04.2013 г

  • Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
  • Професионално направление: 7.1 Медицина
  • Научна специалност: шифър 03.01.46 „Онкология”

Научно жури 

Постоянни членове:

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ  

проф. д-р Румен Мирчев Балански, дмн (СБАЛО-ЕАД) 

Становище
доц. д-р Галина Борисова Чакалова, дм (СБАЛО-ЕАД)  Рецензия  
доц. д-р Йордан Филипов Даков, дм – (СБАЛО-ЕАД) Становище
   
ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ  
акад. д-р Дамян Николов Дамянов, дмн (УМБАЛ “Ц. Йоанна”, София)   Рецензия  
проф. д-р Виолета Димитрова Маринова, дмн (УМБАЛ „Александровска”) Рецензия  
проф. Александър Петров Червеняков (УМБАЛСМ „Пирогов”)  Становище
проф. д-р Иван Николов Черноземски, дмн – пенсионер  Становище  
   
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ
 
проф. д-р Екатерина Иванова Пейчева, дмн (СБАЛО-ЕАД)  
 доц д-р Йордан Ангелов Благов, дм – (УМБАЛ”Св. Анна”-София)  
   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНОТО ЖУРИ  
проф. д-р Иван Николов Черноземски, дмн Становище  

Рецензенти:

акад. д-р Дамян Николов Дамянов, дмн Рецензия
проф. д-р Виолета Маринова Димитрова, дмн Рецензия
доц. д-р Галина Борисова Чакалова, дмн
Рецензия

 


Първо заседание на Научното жури – 03.07.2013 г.

Резюмета - свали файла в *pdf формат

Технически секретар на Научното жури: г-жа Елена Христова– експерт обучение и развитие при СБАЛО-ЕАД

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top