Конкурс за „професор” за нуждите на СБАЛ по Онкология-ЕАД, гр. София, обявен в ДВ 29 от 22.03.2013 г

  • Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
  • Професионално направление: 7.1 Медицина
  • Научна специалност: шифър 03.01.46 „Онкология”

Научно жури 

Постоянни членове:

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ

проф. д-р Валентин Димитров Димитров, дмн (СБАЛО-ЕАД)

проф. д-р Злате Стоянов Дудунков, дмн (СБАЛО-ЕАД)
 
ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ
акад. д-р Дамян Николов Дамянов, дмн (УМБАЛ “Ц. Йоанна”, София
проф. д-р Ташко Делийски, дмн (МУ-Плевен, Катедра)
проф. д-р Виолета Маринова Димитрова, дмн (УМБАЛ „Александровска”)
доц. д-р Генчо Минчев Кондарев, дм (МВР-болница, София
проф. д-р Александър Петров Червеняков ( УМБАЛСМ „Пирогов”)
 
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ
проф. д-р Екатерина Иванова Пейчева, дмн (СБАЛО-ЕАД)
проф. д-р  Виктор Борисов Златков, дмн (СБАЛАГ„Майчин дом” София)
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНОТО ЖУРИ
Проф. д-р Злате Стоянов Дудунков, дмн

Рецензенти:

проф. д-р Валентин Димитров Димитров, дмн Рецензия
проф. д-р Злате Стоянов Дудунков, дмн Рецензия
акад. д-р Дамян Николов Дамянов, дмн
Рецензия

 

Становища:

проф. д-р Ташко Делийски, дмн становище
проф. д-р Виолета Димитрова Маринова, дмн становище
доц. д-р Генчо Минчев Кондарев, дм
становище
проф. д-р Александър Петров Червеняков, дмн становище

 

Виж всички резюмета (pdf): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

Дата на публична академична лекция:

Технически секретар на Научното жури: г-жа Елена Христова– експерт обучение и развитие при СБАЛО-ЕАД

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top