Конкурс за „професор” за нуждите на СБАЛ по Онкология-ЕАД, гр. София, обявен в ДВ 29 от 22.03.2013 г

  • Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
  • Професионално направление: 7.1 Медицина
  • Научна специалност: шифър 03.01.46 „Онкология”

Научно жури 

Постоянни членове:

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ
проф. д-р Страшимир Иванов Каранов, дм, СБАЛО-ЕАД
проф. д-р Димитър Борисов Цингилев, дмн, СБАЛО-ЕАД
доц. д-р  Иван Гаврилов Георгиев, дм,  СБАЛО-ЕАД
 
ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ
проф. д-р Виктор Борисов Златков, дмн,  СБАЛАГ "Майчин дом", гр. София
проф. д-р Асен Иванов Николов, дмн (СБАЛАГ “Майчин дом”, София)
доц. д-р Никола Божилов Василев, дм (ВМА-София)
доц. д-р Тошо Николов Кърлов, дм ( МВР-болница, София)
 
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ
проф. д-р Екатерина Иванова Пейчева, дмн (СБАЛО-ЕАД)
проф. д-р Илко Илиев Карагьозов, дмн (“Токуда болница”, София)
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНОТО ЖУРИ
проф. д-р Страшимир Иванов Каранов, дм

Рецензенти:

проф. д-р Виктор Борисов Златков, дмн Рецензия
проф. д-р Страшимир Иванов Каранов, дм Рецензия
доц. д-р Тошо Николов Кърлов, дм Рецензия

 

Становища:

проф. д-р Асен Иванов Николов, дмн становище
проф. д-р Димитър Борисов Цингилев, дмн становище
доц. д-р  Иван Гаврилов Георгиев, дм становище
доц. д-р Никола Божилов Василев, дм становище

 

Виж всички резюмета: изтегли в doc формат

Дата на публична академична лекция:

Технически секретар на Научното жури: г-жа Елена Христова– експерт обучение и развитие при СБАЛО-ЕАД

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top