Конкурс за „професор” за нуждите на СБАЛ по Онкология-ЕАД, гр. София, обявен в ДВ 29 от 22.03.2013 г

  • Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
  • Професионално направление: 7.1 Медицина
  • Научна специалност: шифър 03.01.46 „Онкология”

Научно жури 

Постоянни членове:

ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ
проф. д-р Страшимир Иванов Каранов, дм, СБАЛО-ЕАД
проф. д-р Румен Мирчев Балански, дмн, СБАЛО-ЕАД
проф. д-р Иван Николов Черноземски, дмн, СБАЛО-ЕАД
 
ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ
проф. д-р Виктор Борисов Златков, дмн,  СБАЛАГ "Майчин дом", гр. София
проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дмн, МУ - Фак. "Общ.здраве"
проф. Веселка Христова Павлова, УНСС - гр. София
проф. Евгения Иванова Делчева, УНСС - гр. София
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ
проф. д-р Иван Николов Черноземски, дмн

Рецензенти:

проф. д-р Страшимир Иванов Каранов, дм Рецензия
проф. Веселка Христова Павлова Рецензия
проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дмн  Рецензия

 

Становища

проф. д-р Иван Николов Черноземски, дмн становище
проф. д-р Виктор Борисов Златков, дмн становище
проф. д-р Румен Мирчев Балански, дмн становище
проф. Евгения Иванова Делчева становище

Виж всички резюмета: изтегли в doc формат

Дата на публична академична лекция:

 

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top