д-р Манаси Николов, дм

/Д.В. бр. 67/ 30.08.2011 г./

- Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

- Професионално направление: 7.1 Медицина

- Научна специалност: шифър 03.01.46 „Онкология”

- За нуждите на СБАЛ по Онкология-ЕАД, гр. София

Научно жури 

Председател:

проф. д-р Иван Николов Черноземски д.м.н. (външен член)

Членове:

проф. д-р Страшимир Иванов Каранов д.м.н. СБАЛО-ЕАД (вътрешен член на журито)
проф. д-р Елена Николова Пиперкова д.м.н. СБАЛО-ЕАД (вътрешен член на журито)
доц. д-р Здравка Гърдева Валерианова д.м. СБАЛО-ЕАД (вътрешен член на журито)
доц. д-р Людмила Кирилова Дерменджиева д.м. СБАЛО-ЕАД (вътрешен член на журито)
доц. д-р Красимир Стоянов Визев д.м. Катедра Превантивна медицина - МУ-София (външен член на журито)
доц. д-р Диян Енчев Малушев д.м ІV Ортопедична клиника - МБАЛСМ Пирогов (външен член на журито)

 Рецензенти:

 проф. д-р Страшимир Иванов Каранов д.м.н. Рецензия 1
 доц. д-р Красимир Стоянов Визев д.м. Рецензия 2

 

Становища:  

проф. д-р Иван Николов Черноземски д.м.н.  Становище 1
проф. д-р Елена Николова Пиперкова д.м.н. Становище 2
доц. д-р Людмила Кирилова Дерменджиева д.м. Становище 3
доц. д-р Здравка Гърдева Валерианова д.м. Становище 4
доц. д-р Диян Енчев Малушев д.м Становище 5

  Виж всички резюмета: (свали *.pdf файлове) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Дата на публична академична лекция:

 

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top