д-р Красимир Киров, дм

/Д.В. бр. 67/ 30.08.2011 г./

- Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

- Професионално направление: 7.1 Медицина

- Научна специалност: шифър 03.01.46 „Онкология”

- За нуждите на на Клиниката по онкодерматология, СБАЛ по Онкология-ЕАД, гр. София

Научно жури 

Членове:

проф. д-р Елена Николова Пиперкова, дмн
СБАЛО-ЕАД (вътрешен член на журито)
проф. д-р Злате Стоянов Дудунков, дмн
консултант към СБАЛО-ЕАД (вътрешен член на журито)
  проф. д-р Екатерина Иванова Пейчева, дмн
СБАЛО-ЕАД (вътрешен член на журито)
доц. д-р Панайот Фотев Куртев, дм СБАЛО-ЕАД (вътрешен член на журито)
доц. д-р Мария Борисова Балабанова, дм КДМ-МФ ( външенчлен на журито)
проф. д-р Тома Петров Пожарлиев, дмн УМБАЛ "Св.Анна" (външен член на журито)
доц. д-р Кирил Праматаров, дм Университетска болница "Лозенец" (външен член на журито)

 Рецензенти:

 проф. д-р Злате Стоянов Дудунков, дмн Рецензия 1
 доц. д-р Мария Борисова Балабанова, дм Рецензия 2

 

Становища:  

 1. проф. д-р Елена Николова Пиперкова, дмн Становище 1
2. проф. д-р Екатерина Иванова Пейчева, дмн Становище 2
3. доц. д-р Панайот Фотев Куртев, дм Становище 3
4. проф. д-р Тома Петров Пожарлиев, дмн  Становище 4
5. доц. д-р Кирил Димов Праматаров, дм Становище 5

  Виж всички резюмета: изтегли в doc формат (88 КВ)

Дата на публична академична лекция:

 

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top