д-р Петя Георгиева Костова, дм

/Д.В. бр. 67/ 30.08.2011 г./

- Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

- Професионално направление: 7.1 Медицина

- Научна специалност: шифър 03.01.46 „Онкология”

- За нуждите на Клиниката по онкогинекология на СБАЛ по Онкология-ЕАД, гр. София

Научно жури 

Председател:

Доцент д-р Здравка Валерианова, дм  -СБАЛО-ЕАД (вътрешен член на журито)

Членове:

Доц. д-р Здравка Валерианова, дм СБАЛО-ЕАД (вътрешен член на журито)
Проф. д-р Елена Пиперкова, дмн СБАЛО-ЕАД (вътрешен член на журито)
Доц. д-р Галина Чакалова, дм СБАЛО-ЕАД (вътрешен член на журито)
Проф. д-р Николай Хаджиолов, дмн СБАЛО-ЕАД (вътрешен член на журито)
Доц. д-р Асен Николов, дм СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД, София (външен член на журито)
Доц. д-р Тошо Кърлов, дм (външен член на журито)
Проф. д-р Ангел Димитров, дмн Катедра по „Акушерство и гинекология”
към МФ на Медицинския университет, София (външен член на журито)

 Рецензенти:

Проф. д-р Елена Николова Пиперкова, дмн Рецензия 1
доц. д-р Асен Иванов Николов, дм Рецензия 2

 

Становища:  

 1. Доц. д-р Здравка Валерианова, дм Становище 1
2. Доц. д-р Галина Чакалова, д.м. Становище 2
3. Проф. д-р Николай Хаджиолов, дмн Становище 3
4. Доц. д-р Тошо Николов Кърлов, дм Становище 4
5. Проф. д-р Ангел Димитров, д.м.н. Становище 5

   Виж всички резюмета:(свали *.pdf файл 1MB)

Дата на публична академична лекция:

 

Контакти

Адрес гр.София  Карта
ул. "Пловдивско поле" №6
Тел.:+359 2 8076-299
(от 7:30 до 15:00часа)
Имейл: secretary@sbaloncology.bg
Обратна връзка
Телефонен указател

 

Конференции на УСБАЛО

XII Конференция УСБАЛО

Main menu en-GB

Scroll to top