Д-Р СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Тел.:   +359 28076201

Факс:  +359 28720651         

                                                                         

КРАСИМИР ВИТАНОВ
РЪКОВОДИТЕЛ

отдел „Правен и обществени поръчки”

Тел.:   +359 8076211

Факс:  +359 028706321    

Моб.: +359879 60 68 73

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ВАНЯ ВАСИЛЕВА
ЮРИСКОНСУЛТ

отдел „Правен и обществени поръчки”

Тел.:   +359 28076355

Факс:  +359 28720651

Моб.: +359 879606884

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ЦВЕТОЛЮБА ВАСЕВА
МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ

отдел „Правен и обществени поръчки”

Тел.:   +359 8076355

Факс:  +359 028706321

Моб.; +359 879564874

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПЕТРАНА ЛАЛЕВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

"СБАЛ по Онкология" ЕАД

Ул. "Пловдивско поле" №6,

София 1756

Тел.:   +359 8076105 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


СЧЕТОВОДСТВО

Тел.:   +359 28076292

Факс:  +359 2280 76391

Scroll to top