Контрагент: БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 20000.00 лв.

Пояснение:

 


07522015241209_posti.pdf

Плащане по Договор №: Д6-41 От: 2015-09-24 2016-06-01 09:40:51
Плащане по Договор №: Д6-41 От: 2015-09-24 2016-06-01 09:40:28
Плащане по Договор №: Д6-41 От: 2015-09-24 2016-03-28 13:45:45
Плащане по Договор №: Д6-41 От: 2015-09-24 2016-03-24 08:45:00


 

Scroll to top