Контрагент: ЙЕЛОУ 333 АД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 19000.00 лв.

Пояснение:

 


33042015070909_jelou.pdf

Плащане по Договор №: Д6-39 От: 2015-09-02 2016-08-25 13:33:13
Плащане по Договор №: Д6-39 От: 2015-09-02 2016-04-25 11:24:11
Плащане по Договор №: Д6-39 От: 2015-09-02 2016-04-25 11:23:41
Плащане по Договор №: Д6-39 От: 2015-09-02 2015-11-05 10:50:43


 

Scroll to top