Контрагент: ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 7920.00 лв.

Пояснение:

 


37102015261508_scanpage_0.pdf


Плащане по Договор №: Д10-2 От: 2015-01-13 2016-11-17 15:35:29
Плащане по Договор №: Д10-2 От: 2015-01-13 2016-10-19 11:00:06
Плащане по Договор №: Д10-2 От: 2015-01-13 2016-09-07 13:25:00
Плащане по Договор №: Д10-2 От: 2015-01-13 2016-08-25 12:23:29
Плащане по Договор №: Д10-2 От: 2015-01-13 2016-07-20 10:50:57
Плащане по Договор №: Д10-2 От: 2015-01-13 2016-07-04 08:20:00
Плащане по Договор №: Д10-2 От: 2015-01-13 2016-02-09 11:36:49
Плащане по Договор №: Д10-2 От: 2015-01-13 2016-02-09 11:36:05
Плащане по Договор №: Д10-2 От: 2015-01-13 2016-02-09 11:28:57
Плащане по Договор №: Д10-2 От: 2015-01-13 2015-11-04 14:19:11
Плащане по Договор №: Д10-2 От: 2015-01-13 2015-11-04 14:15:34
Плащане по Договор №: Д10-2 От: 2015-01-13 2015-09-02 10:13:38
Плащане по Договор №: Д10-2 От: 2015-01-13 2015-09-02 10:12:47
Плащане по Договор №: Д10-2 От: 2015-01-13 2015-09-02 10:11:59
Плащане по Договор №: Д10-2 От: 2015-01-13 2015-09-02 10:09:24
Плащане по Договор №: Д10-2 От: 2015-01-13 2015-09-02 09:49:59

 

Scroll to top