Print

Заместник директор:

д-р Чавдар Маринов

  • тел. (02) 8076 356

Вътрешен одит

  • тел. (02) 8076 108

Финансов контрольор

  • тел. (02) 8076 107

Юрисконсулт

  • тел. (02) 8076 103
  • факс: (02) 870 63 21

Връзки с обществеността

  •  тел. (0877) 500 194

Главна медицинска сестра

Биляна Огнянова

  • тел. (02) 8076 221

Епидемиология на инфекциозните болести

  • тел. (02) 8076 236
 Официална електронна поща

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК е функционално-обособена структура, предназначена за планиране и осигуряване на необходимите за функциониране на болницата финансови, материални, енергийни и човешки ресурси и контрол на тяхното рационално използване, която включва следните отдели: