Чавдар Маринов

Заместник директор

ТРУДОВ СТАЖ

   

Дати (от-до)

 

От май 2012 г. до март 2017 г.

Заемана длъжност   зам.- директор, началник дкб, управител на дкц
Име и адрес на работодателя   УМБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕАД , ДКЦ  "Свети Иван Рилски" ЕООД, гр. София
     

Дати (от-до)

 

от март 2011 г. до май 2012 г

Заемана длъжност   Директор на дирекция "Медицински дейности" Председател на Съвета на директорите на УМБАЛСМ "Пирогов" ЕАД
Име и адрес на работодателя   Министерство на здравеопазването, гр.София
     

Дати (от-до)

 

септември 2000 г. до март 2011г.

Заемана длъжност   Уролог в клиника по урология, Началник отдел “Бюджет и договорни партньори 
Име и адрес на работодателя   УМБАЛ ”Александровска” ЕАД, гр.София
     
Дати (от-до)  

май 1999 г. до септември 2000 г.

Заемана длъжност   Главен експерт
Име и адрес на работодателя   НЗОК, РЗОК, СЗОК гр. София
     
Дати (от-до)  

април 1996 г. до май 1999 г

Заемана длъжност   Хирург
Име и адрес на работодателя   Поликлиника Долна баня, гр. Долна баня
     
Дати (от-до)  

от септември 1995г. до април 1996г.

Заемана длъжност   Хирург
Име и адрес на работодателя   Общинска болница, гр. Самоков
     

Образование

   

Дати (от-до)

  от 2001 г. до 2005 г.

Име на образователната организация

  Висш  медицински институт София, УМБАЛ ”Александровска” ЕАД

Придобитата квалификация

  Специалност по урология
     

Дати (от-до)

  от 2005 г. до 2006 г.

Име на образователната организация

  Висш  медицински институт София

Придобитата квалификация

  Специалност по здравен мениджмънт
     

Дати (от-до)

  От март 2004 г. до април 2004 г.

Име на образователната организация

  Университет "Джордж Таун"

Придобитата квалификация

  Специалист по ДСГ системи

 

   

Дати (от-до)

  От октомври 2005 г. до декември 2005 г.

Име на образователната организация

  Министерство на здравето на Република Италия, Рим

Придобитата квалификация

  Специалист по управление на интегрирани болнични информационни системи.

 

   

Дати (от-до)

  От 1996 г. до 2000 г.

Име на образователната организация

  Висш медицински институт София, Институт Пирогов, Секция по хирургия, 4-та Хирургична клиника.

Придобитата квалификация

  Специалност по хирургия

 

   

Дати (от-до)

  От 1989 г. до 1995 г.

Име на образователната организация

  Висш  медицински институт София, Факултет по медицина

Придобитата квалификация

  Магистър по медицина /лекар/

 

   

Други:

  Успешно защитена дисертация на тема «Редки форми на неоплазми на бъбреците, хирургично поведение»
Scroll to top