Биляна Огнянова

Главна медицинска сестра

 

Образование:

2017

Медицински Университет - София, Факултет “Обществено здраве”, специалност "Обществено здраве и здравен мениджмънт”, Магистърска степен (Диплома № 039632/02.06.2017 г.). 

2006

Медицински Университет - София, Факултет “Обществено здраве”, специалност “Здравни грижи” Магистърска степен (Диплома № 019468/14.12.2006 г.).

2001

Медицински Университет-София факултет “Обществено здраве” специалност “Здравни грижи” Бакалавърска степен (Диплома № 008328/2000г).

1993

1986

Полувисш институт за мед. сестри Йорданка Филаретова”- гр.София (Диплома № 0133/22.09.1993г).

Централен Институт за подготовка на здравни кадри – гр.София (Диплома № 000209/03.07.1986 г).

1984

32 ЕСПУ “Климент Охридски”, София

КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ

2009

Семинар- обучение „Complete ICH- GCP”

2008

Курс „Координатори на клинични проучвания”

2007

Квалификационен курс” Функции и задачи на комисиите по етика в здравното заведение»

2006

Квалификационен курс”Съвременни аспекти във фармакотерапията на лекарствени средства, прилагани  от помощния медицински персонал”

Професионален опит

м.юли 2010 г до м.април 2017 г

Главна медицинска сестра на УМБАЛ "Св.Иван Рилски"

2005 до м.юли 2010 г

Старша медицинска сестра в Клиника по клинична фармакология и фармакокинетика при УМБАЛ “Св. Ив. Рилски” ЕАД, гр. София.

2002-2005

Старша медицинска сестра в Клиника по диализа при УМБАЛ “Св. Ив. Рилски” – ЕАД, гр. София.

2001-2002

Mедицинска сестра в СБАЛО “Проф.Бойчо Бойчев”, Клиника горен крайник,

1986-1999

Mедицинска сестра в МБАЛ “Н.И.Пирогов”, Секция по спешна травматология, Отделение”Спешна хирургия на  ръка и микрохирургия”

2005 - м.април 2017 г.

2006 - 2009 г.

Заместник председател и член на МКЕ към УМБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕАД.

Секретар на КЕ към УМБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕАД.

Scroll to top