Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2020-05-13 11:10:22

№ 20200513hGtb1753785

Описание:

Настоящата обществена поръчка се провежда с цел сключване на застрахователни договори  за следните задължителни застраховки ОП №1 Застраховка„Всички рискове: Имуществени вреди и прекъсване на дейността“, ОП 2 Застраховка „Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия", ОП 3 застраховка „гражданска отговорност на автомобилистите“, ОП 4 Застраховка „автокаско, с включена застраховка Злополука на местата/ лицата" ОП 5 „Застраховка електронно оборудване“ ОП 6 „Застраховка за апаратура по проект „Джесика““, подробно описани в Техническа спецификация – Приложение №1 и Приложение №2 към настоящата документация ( отнася се за ОП 1 и ОП 2)

 

Документи07412020131405_обява -ЗЛД- 13.05.2020.pdf
07472020131405_информация - АОП - 13.05.2020.pdf
07572020131405_Техническа спецификация ОП 1.pdf
08022020131405_Техническа спецификация ОП 2.pdf
08142020131405_декларации.docx
08232020131405_техническо предложение 8.1.-8.2..docx
08292020131405_Ценово предложение 9.1. - 9.2..docx
08372020131405_ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.pdfДоговор Д10-39/08.07.2020г.

Дата: 2020-07-09 08:48:00 Описание:


Документи49152020090807_ДОГОВОР- ОП №1 - ЗЛД.pdf
2020-07-09 08:48:00

Протокол на основание чл. 192, ал.4 ЗОП

Дата: 2020-06-22 14:51:00 Описание:


Документи54022020221406_Протокол ЗЛД.pdf
2020-06-22 14:51:00

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Дата: 2020-05-26 16:40:00 Описание:

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти,  ID 9098955

 http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9098955

Срок за подаване на оферти:  29.05.2020г, 16:30ч.

Дата и час на отваряне на офертите: 01.06.2020г., 10:00ч.

Място на отваряне на офертите: гр. София, ул. „Пловдивско поле“ №6, учебна зала, ет. 6

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.


Документи39512020261605_информация за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf
2020-05-26 16:40:00

 

Scroll to top