Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-12-19 16:02:58

№ 20191219cJZx1674267

 

 

17432019191612_Решение заличен подпис.pdf
17552019191612_Обявление заличен подпис.pdf
18062019191612_Образци 2020.docx
27442019191612_Документация заличен подпис.pdf
27552019191612_Проект договор.pdf
23422019201312_espd-request.zipДоговор

Дата: 2020-03-24 15:13:00

Документи16002020241503_Договор заличен.pdf

2020-03-24 15:13:00

Обявление за възложена поръчка

Дата: 2020-03-24 15:12:00

Документи14292020241503_Обявление въз.пор.заличен подпис.pdf

2020-03-24 15:12:00

Протокол 1

Дата: 2020-01-21 15:00:00

Документи22312020211501_Протокол 1- заличени.pdf

2020-01-21 15:00:00

Протокол 2

Дата: 2020-01-21 15:00:00

Документи22522020211501_Протокол 2-заличени.pdf

2020-01-21 15:00:00

Протокол 3

Дата: 2020-01-21 15:00:00

Документи23132020211501_Протокол 3-заличени.pdf

2020-01-21 15:00:00

Решение за избор на изпълнител

Дата: 2020-01-21 15:00:00

Документи23402020211501_РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ-заличен.pdf

2020-01-21 15:00:00

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Дата: 2020-01-15 15:00:00

Документи45572020151501_Съобщение за отваряне на ценови предложения- заличен подпис.pdf

2020-01-15 15:00:00

Описание: Документи

Scroll to top