Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2019-12-06 14:02:08

№ 20191206vsPg1663429

00402019061412_Документация- Отпадък.pdf
00462019061412_образци отпадък 2020.docx
01092019061412_Обява по чл.20 ал.3 от ЗОП..pdf
01172019061412_Договор- Образец № 6.pdf
01362019061412_espd-request.zipДоговор

Дата: 2020-01-17 15:21:00

Документи25532020171501_Договор МЛ България-заличен.pdf

2020-01-17 15:21:00

Протокол

Дата: 2020-01-06 16:00:00

Документи11442020061601_Протокол.pdf

2020-01-06 16:00:00

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Дата: 2019-12-06 14:00:00

Документи08272019061412_Информация за публикувана в ПК обява по чл.20 ал.3 от ЗОП-заличено.pdf

2019-12-06 14:00:00

Описание: Документи

 

Scroll to top