Тип поръчка: ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

Дата: 2019-12-05 14:28:42

№ 20191205bFQB1650152
 

35112019051412_Решение за откриване.pdfДоговор

Дата: 2020-01-23 14:48:00

Документи53062020231401_Договор - Вадим ООД.pdf

2020-01-23 14:48:00

Обявление за възложена поръчка

Дата: 2020-01-23 14:47:00

Документи52262020231401_Обявление за възложена поръчка.pdf

2020-01-23 14:47:00

Доклад

Дата: 2019-12-19 14:47:00

Документи49332019191412_Доклад.pdf

2019-12-19 14:47:00

Решение за избор на изпълнител

Дата: 2019-12-19 14:47:00

Документи50262019191412_Решение за избор на изпълнител.pdf

2019-12-19 14:47:00

Протокол С

Дата: 2019-12-19 14:46:00

Документи48512019191412_Протокол С.pdf

2019-12-19 14:46:00

Протокол В

Дата: 2019-12-19 14:45:00

Документи48192019191412_Протокол В.pdf

2019-12-19 14:45:00

Протокол А

Дата: 2019-12-19 14:42:00

Документи47402019191412_Протокол А.pdf

2019-12-19 14:42:00

Документация

Дата: 2019-12-05 16:17:00

Документи

20102019051612_Образец - Декларация, данъци.docx
20202019051612_Образец - Оферта.docx
20262019051612_Образец - Техническо предложение.docx
20312019051612_Образец - Уведомление лични данни.docx
20362019051612_Образец - Ценово предложение.docx
20432019051612_Приложение № 1 - Техническа спецификация.docx
20492019051612_Приложение № 2 - Проект на Договор.docx
49152020020901_Документация за участие.pdf

2019-12-05 16:17:00

Покана - Асо София ООД

Дата: 2019-12-05 15:40:00

Документи43082019091512_Покана - Асо София ООД.pdf

2019-12-05 15:40:00

Покана - Люкрим Гард ООД

Дата: 2019-12-05 15:40:00

Документи44392019091512_Покана - Люкрим Гард ООД.pdf

2019-12-05 15:40:00

Покана - Вадим ООД

Дата: 2019-12-05 15:35:00

Документи39422019091512_Покана - Вадим ООД.pdf

2019-12-05 15:35:00

ЕЕДОП

Дата: 2019-12-05 10:50:00

Документи56572019091212_ЕЕДОП.zip

2019-12-05 10:50:00

Описание: Документи

Scroll to top